028.38.36.36.06 - 0908.449.440
Làm việc: 8g00 - 19g30(T2-T7). 8g00-12g30(Chủ Nhật)

Xu hướng tìm kiếm: tai nghe, dany t500, tai nghe dany t500