Bộ Nâng Cấp Phuộc Trước YSS có tác dụng như thế nào?

Bộ Nâng Cấp Phuộc Trước YSS có tác dụng như thế nào?