Bố nồi xe máy là gì? Những dấu hiệu bố nồi xe tay ga bị hỏng?

Bố nồi xe máy là gì? Những dấu hiệu bố nồi xe tay ga bị hỏng?